کارگزاری آبان
1399/08/18
09:42
📊#قنیشا اطلاعیه 99/08/18 *قند نیشابور* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منت...

📊#قنیشا


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*قند نیشابور*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0