بورس نیوز
1401/02/01
10:16
عرضه اولیه شرکت انتقال داده های آسیاتک حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۴۰۰ سهم با دامنه قیمت: ۵۴۶ تا ۶۶۶ تومان حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۲۶۶،۴۰۰ تومان
انتهای خبر

0
0