کامودیتی Commodities
1399/09/18
00:20
#تولید #ایران عملکرد تولید مطلوب شرکتهای فعال در حوزه #مس و #آلومینیم در آبان 1399 #آلومینیم 56%+⏫ #فایرا 12%+ #رمپنا 43%+👌 #فملی #مس کاتد 5%+↖️ ...

#تولید #ایران


عملکرد تولید مطلوب شرکتهای فعال در حوزه #مس و #آلومینیم در آبان ۱۳۹۹#آلومینیم ۵۶٪+⏫


#فایرا ۱۲٪+ #رمپنا ۴۳٪+👌#فملی #مس کاتد ۵٪+↖️


@Commoditiesانتهای خبر

0
0