کانال کدال
1400/05/24
11:56
📊 نماد: زشگزا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 🏭 شرکت: شير و گوشت زاگرس شهرکرد ☑️...

📊 نماد : زشگزا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)🏭 شرکت : شیر و گوشت زاگرس شهرکرد☑️دلایل اصلاح:اصلاحیه اطلاعیه با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به شماره نامه ۱۲۱/۱۴۶۶۵۴ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، پیوست گزارش تفسیری می باشد.✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۷۹+٪)


از مبلغ ۲۸۶,۹۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۲,۴۸۲ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(۷۱+٪)


از مبلغ ۶۰,۹۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۴,۰۳۱ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(۷۱+٪)


تحقق سود ۱۰۸ ریالی به ازاء هر سهم در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با مدت مشابه سال گذشته می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۶+٪)💠 جمع بدهی ها: 🔼(۲+٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(۸+٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۳ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔽(۱۱-٪)


علت کاهش: جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #زشگزا #صورت_مالی_۳ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0