بورس پلنر
1401/05/31
10:29
#تپکو، پس از پشت سرگذاشتن حجم معامله 51 میلیونی در قیمت 1283 ریال به سقف مجاز روزانه رسیده و هم اکنون با صف خرید بیش از یک میلیونی همراه است. ۱۴۰۱...

#تپکو ، پس از پشت سرگذاشتن حجم معامله ۵۱ میلیونی در قیمت ۱۲۸۳ ریال به سقف مجاز روزانه رسیده و هم اکنون با صف خرید بیش از یک میلیونی همراه است.۱۴۰۱/۵/۳۱@bourse_plannerانتهای خبر

0
0