کارگزاری آبان
1400/03/04
10:25
📈خدمات فنی و مهندسی امروز با فشار فروش داد و ستد می شوند.#رمپنا با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایشی منفی همراه است.

📈خدمات فنی و مهندسی امروز با فشار فروش داد و ستد می شوند.#رمپنا با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایشی منفی همراه است.


انتهای خبر

0
0