اسمارت بورس
1399/09/23
11:39
#شتران همین امروز در منفیهای حداکثری نزدیک صف فروش👆 نگرش درست در بازار سهام در نتیجه خود را نشان میدهد بازار سهام کاملا هوشمند و تحلیل پذیر است

#شتران همین امروز در منفیهای حداکثری نزدیک صف فروش👆


نگرش درست در بازار سهام در نتیجه خود را نشان میدهد


بازار سهام کاملا هوشمند و تحلیل پذیر استانتهای خبر

0
0