کدال۳۶۰
1401/03/08
19:40
#وآفری #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت بیمه کارآفرین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل فروش حق بیمه 2,646,...

#وآفری


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت بیمه کارآفرین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۲,۶۴۶,۷۱۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۴۸۴ را ثبت نموده است▪ وآفری با سرمایه ثبت شده ۹,۵۰۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۲,۶۴۶,۷۱۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۴۸۴ را ثبت نموده است۱۴۰۱-۰۳-۰۸ ۱۹:۴۰:۱۱ (۸۸۹۷۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0