بورس پرس
1401/02/26
00:00
شرکت بورسی برای توسعه میدان نفتی تفاهم نامه همکاری امضا کرد

شرکت بورسی برای طرح توسعه میدان نفتی هندیجان - بهرگانسر با نفت فلات قاره ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت حفاری شمال برای طرح توسعه میدان نفتی هندیجان- بهرگانسر با شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای دوشنبه شد.


براین اساس، "حفاری" اعلام کرد: این شرکت جهت توسعه میدان نفتی هندیجان- بهرگانسر با شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کرد. میدان نفتی مذکور در آب های کم عمق خلیج فارس واقع شده و برنامه ریزی توسعه آن در قالب طرح EPDS صورت گرفته است.


با توجه به اینکه انجام حفاری در فیلد مذکور دارای پیچیدگی های فنی و تجهیزاتی ویژه ایاست، کارفرما به دلیل شناخت از توان فنی، دانش و تخصص شرکت حفاری شمال در نظر دارد تا توسعه این میدان را بصورت مذاکره ای دراختیار این شرکت قرار دهد. به محض انعقاد قرارداد اثرات مالی آن افشا خواهد شد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0