سهم گلچین
1401/05/31
10:02
کیهان: توافق نکردن در برجام، بهتر از توافق بد است روزنامه کیهان در باره مذاکرات برجام نوشت: قطعا توافق نکردن، بهتر از توافق بد است. آمریکا تنها ز...

کیهان: توافق نکردن در برجام، بهتر از توافق بد استروزنامه کیهان در باره مذاکرات برجام نوشت:قطعا توافق نکردن، بهتر از توافق بد است. آمریکا تنها زمانی می‌تواند به برجام برگردد، که حقوق ایران را تضمین کرده باشد.هر توافق دیگری مثل توافق چندمرحله‌ای، خلاف این ضرورت خواهد بود.

انتهای خبر

0
0