ایبنا
1401/05/31
21:40
📌 کتاب «فیل در تاریکی: ماجرای بانکداری دیجیتال» منتشر شد 🔷کتاب «فیل در تاریکی: ماجرای بانکداری دیجیتال» نوشته علی آدوسی در سه بخش توسط انتشارات هم...

📌 کتاب «فیل در تاریکی: ماجرای بانکداری دیجیتال» منتشر شد🔷کتاب «فیل در تاریکی: ماجرای بانکداری دیجیتال» نوشته علی آدوسی در سه بخش توسط انتشارات همیشه منتشر شد.🔷این کتاب روایتی ماجراجویانه در بیان مفهوم و فلسفه بانکداری دیجیتال است. روایتی که از بانکداری سنتی آغاز می‌شود، با تغییرات تدریجی بانکداری الکترونیک تداوم می‌یابد و به توفان تحولات بانکداری دیجیتال می‌رسد.🔷در این کتاب نگارنده، با بهره‌گیری از تجارب شخصی و مستندات، دیدگاه‌های مختلف در مورد بانکداری دیجیتال را از منظری جدید مطرح و تصویری کل‌نگر و جامع به خواننده ارائه می‌دهد.اطلاعات بیشتر 👇www.ibena.ir/۰۰۰abFانتهای خبر

0
0