خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/09/07
18:32
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند | #واتی | 📆 1399/09/07 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 26,108 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 13,410 ♦️قیمت بر خالص...

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند | #واتی |📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۲۶,۱۰۸🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۳,۴۱۰♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0