پایگاه خبری انتخاب
1399/11/11
10:34
معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی: 🔹کشور در لبه پرتگاه موج چهارم کرونا قرار دارد 🔹 واردات فوری واکسن استاندارد از ضروریات است جزئیات در 👇👇 entek...

معین، رییس شورای عالی نظام پزشکی:🔹کشور در لبه پرتگاه موج چهارم کرونا قرار دارد🔹 واردات فوری واکسن استاندارد از ضروریات استجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VqN


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0