کانال کدال
1399/11/14
09:31
‍ ‍ 📊 نماد: بفجر 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - ابلاغ قیمتهای فروش سرویس های جانبی برای سال 1399- گروه ب) منتهی به سال م...

📊 نماد : بفجر📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ قیمتهای فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: فجر انرژی خلیج فارس✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ قیمتهای فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۳۹۹- گروه ب📋 شرح رویداد: ابلاغ قیمت های فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۳۹۹ شرکت فجر انرژی خلیج فارس ( طبق ضمایم پیوست)📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#بفجر #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۰۹:۲۴:۵۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0