کدال۳۶۰
1399/11/08
15:05
#کگهر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت سنگ آهن گهر زمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 10,933,23...

#کگهر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت سنگ آهن گهر زمین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۱۰,۹۳۳,۲۳۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۵۱٪ افزایش داشته است.▪️«کگهر» با سرمایه ثبت شده ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۹۳۳,۲۳۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۱٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۵:۰۴:۵۸ (۷۱۷۵۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0