پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
12:42
♦️باد، تهران را از آلودگی نجات داد 🔹میانگین کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۹۴ در وضعیت قابل قبول قرار داشت، گفتنی است هوای تهران پس از ...

♦️باد، تهران را از آلودگی نجات داد🔹میانگین کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۹۴ در وضعیت قابل قبول قرار داشت، گفتنی است هوای تهران پس از گذشته ۲۶ روز آلوده امروز با کمک وزش باد به وضعیت قابل قبول رسیدجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VEs


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0