اقتصاد ایران
1399/09/21
14:36
#خساپا سهم بعد از شکست مقاومت ۳۰۰ تومان بالای این سطح مقاومتی در حال حجم زدن و دست به دست شدن هستش . به نظر برای ورود به سهم در پله اول خرید سطح...

#خساپاسهم بعد از شکست مقاومت ۳۰۰ تومان بالای این سطح مقاومتی در حال حجم زدن و دست به دست شدن هستش .به نظر برای ورود به سهم در پله اول خرید سطح قیمتی ۳۰۰ تومان میتونه خوب باشه.🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0