پایگاه خبری انتخاب
1399/10/28
13:03
نماینده مجلس: 🔹 اگر واکسن فایزر خوب بود آمریکایی‌ها هیچ وقت آن را به ما نمی‌دادند 🔹اگر واکسن‌های آمریکایی و اروپایی تأثیر مثبت داشت که اینقدر آما...

نماینده مجلس:


🔹 اگر واکسن فایزر خوب بود آمریکایی‌ها هیچ وقت آن را به ما نمی‌دادند🔹اگر واکسن‌های آمریکایی و اروپایی تاثیر مثبت داشت که اینقدر آمار کرونا در این کشورها بالا نبودجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VC۰


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0