بتاسهم
1399/10/29
12:29
#کیسون در 9ماهه با سود 1281 ریالی مواجه شده که عمده ان البته از محل درامد های غیرعملیاتی و متفرقه است

#کیسون در ۹ماهه با سود ۱۲۸۱ ریالی مواجه شده که عمده ان البته از محل درامد های غیرعملیاتی و متفرقه است


انتهای خبر

0
0