کانال کدال
1399/10/29
10:59
📊 نماد : خفنر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ☑️دلایل اصلاح:پيرو نامه با شما...

📊 نماد : خفنر📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)☑️دلایل اصلاح:پیرو نامه با شماره پیگیری ۷۰۹۰۹۸ تعداد و مبلغ فروش ، هزینه های سربار و هزینه های عمومی اداری ، فروش در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بحضورتان ارسال می گردد .🏭 شرکت : فنر سازی خاور✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حاصل از عملیات : 🔼(+۶۸٪)


از مبلغ ۴۳۳,۲۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۷۲۶,۴۲۶ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۲۵۲٪)


از مبلغ ۳۰,۲۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۶,۳۴۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۲۴۹٪)


تحقق سود ۲۲۷ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۳۱۶ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۵۱٪)


علت عمده این افزایش رشد موجودی مواد و کالا می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۱۱۱٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۹٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۱۹۸٪)


علت: رشد دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #خفنر #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۶:۱۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0