نوآوران امین
1401/02/29
11:43
ایران یاسا تایر و رابر(#پاسا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 48 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقای...

ایران یاسا تایر و رابر(#پاسا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۱۳۰,۴۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۵۳۲,۸۷۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۳۶۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0