نوآوران امین
1399/10/07
08:46
بورس کالای ایران (#کالا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسایی شده ط...

بورس کالای ایران (#کالا)



گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، ۲۷ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۸ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۱۹۶,۱۳۸ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱۱۵,۱۱۹ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۲۴۰,۴۳۵ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۱,۷۶۵,۲۳۵ میلیون ریال میباشد.



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0