حسین زمانی
1399/08/12
00:54
شاخص قیمت ۵۰ شرکت برتر که همبستگی بالایی با شاخص کل دارد بعد اصلاح فیبو78 درصدی در کف ترند صعودی واقع شده است.

شاخص قیمت ۵۰ شرکت برتر که همبستگی بالایی با شاخص کل دارد بعد اصلاح فیبو۷۸ درصدی در کف ترند صعودی واقع شده است.انتهای خبر

0
0