پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
18:02
♦️مقام سازمان محیط زیست: طالبان مسیر رودخانه هیرمند را منحرف کردند 🔹مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست گفت: طالبان نیز با وجود ا...

♦️مقام سازمان محیط زیست: طالبان مسیر رودخانه هیرمند را منحرف کردند🔹مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست گفت: طالبان نیز با وجود اینکه قول داده بودند تا حق‌آبه هامون را تعیین کنند، مانند دولت قبلی افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را منحرف کردند و به گودزره فرستادند.جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tqT


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0