تارگت بورس
1399/11/13
20:37
📊#شکبیر_بروزرسانی 🔷برای ثبت تارگت 11000 باید بالای محدوده 9000 تثبیت گردد 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 13 بهمن ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#شکبیر_بروزرسانی🔷برای ثبت تارگت ۱۱۰۰۰ باید بالای محدوده ۹۰۰۰ تثبیت گردد
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۱۳ بهمن ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0