بورس۲۴
1399/08/18
12:52
افزایش سرمایه سنگین پخش البرز در راه است

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پخش البرز از تصمیم هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۸۱۰ درصدی از محل ۱ - آورده نقدی و مطالبات حال شده و ۲ - از محل تجدید ارزیابی داراییها ( طبقه زمین) خبر داد.


انتهای خبر

0
0