کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/12
19:30
#فروش_بهار #الکتریکی ❇️ گزارش مقایسه فروش صنعت ماشین آلات الکتریکی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 (36) ➖ #لابسا رشد 88% ➖ #تکمبا رشد 42% ➖ #لس...

#فروش_بهار #الکتریکی
❇️ گزارش مقایسه فروش صنعت ماشین آلات الکتریکی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۳۶)➖ #لابسا رشد ۸۸٪


➖ #تکمبا رشد ۴۲٪


➖ #لسرما افت -۱۱٪


➖ #تکنو رشد ۹۵۵٪


➖ #تکشا افت -۸۰٪


➖ #بموتو رشد ۴۴٪


➖ #بترانس رشد ۸۷٪


➖ #بسویچ رشد ۳۳٪


➖ #بنیرو رشد ۵۰٪


➖ #بشهاب رشد ۱۰۹٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0