حامیان بورس ایران
1399/09/05
18:10
نرخ پایانی #دلار در بازار متشکل ارزی چهارشنبه ۹۹/۹/۵ دلار عمده : ۲۴۱۰۰ تومان دلار خرده فروشی: ۲۴۳۰۰ تومان روند دلار #کاهشی است

نرخ پایانی #دلار در بازار متشکل ارزی چهارشنبه ۹۹/۹/۵دلار عمده : ۲۴۱۰۰ تومان


دلار خرده فروشی: ۲۴۳۰۰ تومانروند دلار #کاهشی استانتهای خبر

0
0