بورس نامه
1399/12/03
09:47
قیمت جهانی مس ۹۰۰۰ دلار #فملی درگیر هیجان بورس ایران مطمئن باشید اگر‌ اسمش بجای ملی مس ایران ، ملی مس آمریکا بود همه تو صف خریدش بودن؛ چون ایرانه...

قیمت جهانی مس ۹۰۰۰ دلار#فملی درگیر هیجان بورس ایرانمطمئن باشید اگر اسمش بجای ملی مس ایران ، ملی مس آمریکا بود همه تو صف خریدش بودن؛ چون ایرانه و زورکی‌صف خریدش میکنن نتیجه ش میشه اینکه فرداش صف فروشه


البته از دیروزم مشخص بود صف فروش امروزش

انتهای خبر

0
0