حامیان بورس ایران
1401/03/30
12:12
نبض بازار ✳️ برترین صف های خرید کل بازار به ترتیب: ۱.دی ۲.ستران ۳.حکشتی ۴.خاور ۵.خگستر

نبض بازار✳️ برترین صف های خرید کل بازار به ترتیب:


۱.دی


۲.ستران


۳.حکشتی


۴.خاور


۵.خگسترانتهای خبر

0
0