بتاسهم
1399/11/12
13:14
بررسی عملکرد بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۵

بررسی عملکرد بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۵


انتهای خبر

0
0