بورس نیوز
1400/12/18
08:20
"ساربیل" تصمیمات مجمع را ثبت کرد

شرکت سیمان آرتا اردبیل تصمیمات مجمع عمومی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


انتهای خبر

0
0