تکسهم ۹۸
1401/03/01
12:03
#بوعلی از نظر بنیادی در حال طی کردن روند مناسبی است ضمن اینکه یکی از طرح های موجود نیز امسال به بهره برداری می رسد حدود ۸ درصد از فروش کلی فارس...

#بوعلی از نظر بنیادی در حال طی کردن روند مناسبی است ضمن اینکه یکی از طرح های موجود نیز امسال به بهره برداری می رسدحدود ۸ درصد از فروش کلی فارس مربوط به بوعلی است که رقم قابل توجهی است ضمنا سهم احتمالا بزودی افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی خواهد داشت

انتهای خبر

0
0