آواتحلیل
1399/08/11
12:04
#فخوز #بورس_کالا 15000 تن شمش بلوم با قیمت 10320 تومان عرضه و 3850 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فخوز


#بورس_کالا


۱۵۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۱۰۳۲۰ تومان عرضه و ۳۸۵۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0