کدال۳۶۰
1399/10/10
13:29
#کشرق #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 56,748...

#کشرق


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۵۶,۷۴۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۵٪ افزایش داشته است.▪️«کشرق» با سرمایه ثبت شده ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۱۸,۵۹۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۱۳:۲۹:۵۶ (۷۰۸۱۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0