سلامت بورس
1400/12/17
09:39
✅زفکا در همین تریدنگ رنج 25 درصد هر بار سود میدهد برای میان مدتی مناسب است اما مقاومت های prz زیادی را بین راه به خود میبیند ضمنا با توجه به طرح ها...

✅زفکا


در همین تریدنگ رنج ۲۵ درصد هر بار سود میدهد


برای میان مدتی مناسب است اما مقاومت های prz زیادی را بین راه به خود میبیند


ضمنا با توجه به طرح های توسعه به نظر ۱۴۰۱ برای این نماد سال خوبی باشدانتهای خبر

0
0