بتاسهم
1401/03/28
08:50
#مارون در 12ماهه تلفیقی 20307 و درسود اصلی نیز 19225 ریال سود محقق کرده است

#مارون در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۰۳۰۷ و درسود اصلی نیز ۱۹۲۲۵ ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0