هادی ملکی
1399/08/19
19:47
طرف تو اولین سخنرانیش گفت قصد ایجاد کانون سهامداران رو داریم و همه حمایت کردن گفتین مدیر انقلابی و انقلاب بازار سرمایه فقط با این مدیریت امکان پذی...

طرف تو اولین سخنرانیش گفت قصد ایجاد کانون سهامداران رو داریم و همه حمایت کردن


گفتین مدیر انقلابی و انقلاب بازار سرمایه فقط با این مدیریت امکان پذیره و .. حرفاتون یادمون هست


اگر واقعا قصد تشکیل داشتی مثل همه این قانونایی که مشخص نشد کی طرحش داده شد و کی قانونی شد حداقل یه طرح نصف و نیمه تا الان داده شده بود


موقتانتهای خبر

0
0