همفکران
1399/08/18
08:18
#خبرهای_موثر 📌 ترامپ: من این انتخابات را بردم! نخستین اظهارات ترامپ پس از پیروزی بایدن: ناظران [ما] اجازه ورود به اتاق‌های شمارش آراء را پیدا نک...

#خبرهای_موثر📌 ترامپ: من این انتخابات را بردم!نخستین اظهارات ترامپ پس از پیروزی بایدن: ناظران [ما] اجازه ورود به اتاق‌های شمارش آراء را پیدا نکردند. من انتخابات را پیروز شدم، ۷۱ میلیون رای قانونی گرفتم. اتفاقات بدی افتاد و ناظران ما نتوانستند ببینند چه شده است. هرگز قبلا رخ نداده بود. میلیون‌ها رای پستی برای کسانی ارسال شد که نخواسته بودند! ۷۱ میلیون رای قانونی، بیشترین رای برای یک رییس جمهور مستقر!

انتهای خبر

0
0