موج مثبت Positive Wave
1399/10/07
18:27
[ Photo ] سوپر گزارش #وخارزم✌️✌️ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 139...

[ Photo ]


سوپر گزارش #وخارزم✌️✌️#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام ۳,۰۸۲,۵۷۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۹۸۳٪ افزایش داشته است▪️ وخارزم با سرمایه ثبت شده ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱,۲۱۰,۳۵۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۳۴٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۳,۸۰۶,۲۰۵ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۵۴۶٪ به مبلغ ۸۹,۱۸۷,۵۲۸ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۸:۱۱:۵۰ (۷۰۵۲۷۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0