بورس۲۴
1401/02/19
12:20
معرفی ۲۰ صندوق پربازده فیکس اینکام

بر اساس تازه ترین اطلاعات سایت فیپیران، بازده سه ماهه ۲۰ صندوق با درآمد ثابت از حدود ۶ تا بیش از ۱۰ درصد یوده که پربازده ترین آن ها صندوق مشترک صنعت و معدن با کسب بازدهی ۱۰,۶ درصد است. صندوق های گنجینه بیمه دی و مشترک گنجینه الماس پایدار با کسب بازدهی بیش از ۸ درصد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

معرفی 20 صندوق پربازده فیکس اینکام

بورس۲۴ : بر اساس تازه ترین اطلاعات سایت فیپیران، بازده سه ماهه ۲۰ صندوق با درآمد ثابت از حدود ۶ تا بیش از ۱۰ درصد یوده که پربازده ترین آن ها صندوق مشترک صنعت و معدن با کسب بازدهی ۱۰,۶ درصد است. صندوق های گنجینه بیمه دی و مشترک گنجینه الماس پایدار با کسب بازدهی بیش از ۸ درصد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.


صندوق های مشترک آسمان امید، ارزش کاوان ایرانیان، ثابت مانی، توسعه سرمایه نیکی، سپر سرمایه بیدار، اندوخته آمیتیس، یکم کارگزاری بانک کشاورزی، ارمغان فیروزه آسیا، نیکوکاری پیامبر اعظم، آرمان آتی کوثر، آریا، گنجینه داریوش، پارند پایدار سپهر، گسترش فردای ایرانیان، پیشگامان سرمایه نوآفرین، زمرد نو ویرا ذوب آهن و مشترک البرز نیز با کسب بازدهی ۶ تا حدود ۸ درصد توانستند جزو ۲۰ صندوق فیکس اینکام قرار گیرند.


صندوق زمرد نو ویرا ذوب آهن از بین بیش از ۱۰۰ صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با کسب حدود ۶ درصد بازدهی در بازه زمانی سه ماهه جزو ۲۰ صندوق پربازده شد.


در بازه زمانی شش ماهه نیز این صندوق با کسب بازدهی بیش از ۱۰ درصد در رتبه هفدهم قرار گرفت. بازدهی یکساله این صندوق حدود ۲۱ و نیم درصد است و از ابتدای فعالیت خود که مهر ماه سال ۹۸ است، تا کنون حدود ۶۳ درصد بازدهی به دست آورده است. کل ارزش خالص دارایی های زمرد نو ویرا ذوب آهن بیش از ۲۲۱ میلیارد تومان است.


صندوق سهامی مشترک ذوب آهن نو ویرا نیز از ابتدای فعالیت خود تا کنون (مرداد ۹۳) حدود ۱,۵۰۰ درصد بازدهی کسب کرده، بازدهی یک ساله این صندوق بالغ بر ۲۳ درصد و بازدهی سه ماهه آن حدود ۲۲ درصد است. این صندوق طی یک ماه اخیر حدود ۵ درصد بازدهی کسب کرده است. کل ارزش خالص دارایی های آن بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان است. مدیر هر دو صندوق شرکت سبدگردان نو ویراست.


صندوق درآمد ثابت
انتهای خبر

0
0