همفکران
1401/03/02
12:04
#کدال #شفاف_سازی #سپید 📌جدول تحليل حساسيت سود به ازاي هر سهم و نرخ دلار موثر بر بهاي تمام شده و درآمد عملياتي Hamfekran.com @Agahmoshaver

#کدال


#شفاف_سازی


#سپید📌جدول تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم و نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0