پایگاه خبری انتخاب
1400/01/16
09:31
♦️آغاز نام‌نویسی از داوطلبان شوراهای روستایی و عشایری در ۲ هزار و ۶۳۷ دهستان کشور 🔹نخستین گام برای تشکیل دوره جدید پارلمان‌های محلی امروز(دوشنبه) ...

♦️آغاز نام‌نویسی از داوطلبان شوراهای روستایی و عشایری در ۲ هزار و ۶۳۷ دهستان کشور🔹نخستین گام برای تشکیل دوره جدید پارلمان‌های محلی امروز(دوشنبه) در بیش از ۲ هزار و ۶۳۷ دهستان کشور، با آغاز نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری برداشته شد.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Ywq


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0