بانی فام
1401/05/31
12:37
#بروزرسانی #شاخص_هموزن امروز هم مثل دیروز تقریبا 50 میلیارد تومان ورود پول به صندوق های درآمد ثابت داشتیم و تقریبا مشابه دیروز تقاضا در سکه و صندوق...

#بروزرسانی


#شاخص_هموزن


امروز هم مثل دیروز تقریبا ۵۰ میلیارد تومان ورود پول به صندوق های درآمد ثابت داشتیم و تقریبا مشابه دیروز تقاضا در سکه و صندوق های طلا شاهدیم.@only_otc 👈🏻 بازارپایه زیر ذره بینانتهای خبر

0
0