مهندسی مالی
1399/10/07
11:31
سنگ اندازی روسیه برای صادرات گاز ایران به اروپا. بعد از برجام و زمانی که ایران به صادرات گاز به اروپا فکر می‌کرد ، روسیه سعی کرد توجه ایران را به س...

سنگ اندازی روسیه برای صادرات گاز ایران به اروپا. بعد از برجام و زمانی که ایران به صادرات گاز به اروپا فکر می‌کرد ، روسیه سعی کرد توجه ایران را به سمت شرق متمرکز کند و حتی پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیز داد. |روسیه، اروپا راحیاط‌خلوت خود می‌داند بنابراین تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ورود ایران به این قاره بکار می‌بندد.


انتهای خبر

0
0