کدال۳۶۰
1401/06/01
20:29
#میهن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت بیمه میهن با فایل های پیوست منتشر شد 1...

#میهن


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت بیمه میهن با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۲۰:۲۹:۴۲ (۹۲۸۲۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0