پایگاه خبری انتخاب
1399/11/12
15:08
در واکنش به انتقادها نسبت به «نامرغوب» بودن واکسن روسیه؛ ♦️وزیر بهداشت: واکسن روسی را اول به خانواده خودمان می‌زنیم تا مردم بدانند سلامت شان از هر...

در واکنش به انتقادها نسبت به «نامرغوب» بودن واکسن روسیه؛♦️وزیر بهداشت: واکسن روسی را اول به خانواده خودمان می‌زنیم تا مردم بدانند سلامت شان از هرچیزی برای ما مهم‌تر استجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vuh


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0