سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/12
11:55
📇 نماد: #کپارس 💸 حجم: حجم 2 برابر میانگین حجم 30 روز گذشته 🚦 وضعیت صف: سهم صف خرید است. 📈 بازدهی یک هفته سهم: none 📈 بازدهی یک ماهه سهم: 33.44 ...

📇 نماد: #کپارس💸 حجم: حجم ۲ برابر میانگین حجم ۳۰ روز گذشته🚦 وضعیت صف: سهم صف خرید است.


📈 بازدهی یک هفته سهم: none


📈 بازدهی یک ماهه سهم: ۳۳.۴۴


📈 بازدهی سه ماهه سهم: -۸.۶〽️ قیمت آخرین معامله / قیمت پایانی:


۴.۹۹(۱۰۴۴۸۰) / ۴.۳۳(۱۰۳۸۲۰)🕴نسبت خریداران به فروشندگان: ۰.۷۲۳۳💵 سرانه خرید هر حقیقی: ۲۲۷۶.۱۴۳۷


💵 ورود پول حقیقی: -۹۰۶ سهم👨💻 فروش حقوقی: ۰


👨💻 خرید حقوقی: ۹۰۶💠 احتمال کد به کد: ۶ از ۴۷


💠 تعداد احتمالی کد به کد انجام شده: ۵


✨📡 • @HajmYab


📆 ۱۳۹۹-۰۸-۱۲ → ⏰ ۱۱:۵۵:۲۶

انتهای خبر

0
0