تجریش بورس
1400/05/24
10:30
زیر خساپا را با اوردر های سنگین گرفتن هر خریدی دارید الان بهرید چون تا دقایقی دیگر صف خرید سنگین براش میزنند

زیر خساپا را با اوردر های سنگین گرفتن هر خریدی دارید الان بهرید چون تا دقایقی دیگر صف خرید سنگین براش میزنند


انتهای خبر

0
0