کانال کدال
1399/08/21
21:42
📊 نماد :قشرين 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصمیم به افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 🏭 شرکت: صن...

📊 نماد :قشرین📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصمیم به افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱🏭 شرکت: صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - تصمیم به افزایش سرمایه- گروه ب📋 شرح رویداد: هییت مدیره مصوب نمود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت ، تجدید ارزیابی داراییهای شرکت در سرفصل سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت در درستور کار قرار گیرد و گزارش توجیهی افزایش سرمایه با پیگیری مدیرعامل تهیه گردد .
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قشرین #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۸:۱۳:۲۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0